Styret i Moelven Industrier ASA

«Med stø kurs inn i framtiden.» Terje Johansen, Styremedlem
«Gjennom god innovasjonsevne, synergieffekter etter oppkjøp og god konkurransekraft i 2011, står Moelvens godt rustet for 2012.» Grete Sønsteby, Styremedlem
«Endrede markedsforhold og sviktende priser gir økt fokus på effektivisering og lønnsomhet. » Egil Magnar Stubsjøen, Styremedlem
«2011 var også et år som ble uventet bratt, der Moelvens evne til å gjøre taktskifter i et stadig mer omskiftelig marked ble satt på nye prøver. Konsernets omstillingsevne er sterk, hvilket er et godt utgangspunkt for å bli enda bedre!» Elisabeth Krokeide , Styremedlem
«2011 ble utfordrende. Oppgaven blir å få mer ut av vår del av verdikjeden gjennom økt bearbeiding.» Sverre Leiro, Styreleder
«Selv om året ikke slutter bra, så er det i alle fall bra att det slutter. Det er nye muligheter i året som kommer.» Martin Fauchald, Styremedlem
«Året 2011 har vær et år med mange utfordringer for oss i Moelven-konsernet. Markedet og priser har sviket – vi har tatt grep i produksjon og driftsform . Noen har lykkes, men mange av oss har ikke klart å nå de oppsatt mål. » Iver Melby, Styremedlem
«Et svakt resultat på grunn av en dårlig konjunktur – men godkjent.» Gunde Haglund , Styremedlem
Terje Johansen

Terje Johansen

Styremedlem fra 2011
Viseadm. direktør i Felleskjøpet Agri SA

Grete Sønsteby

Grete Sønsteby

Styremedlem fra 2012
Entreprenør, siviløkonom, forretningsutvikler

Egil Magnar Stubsjøen

Egil Magnar Stubsjøen

Styremedlem fra 2011
Økonomisjef i Nord-Østerdal Kraftlag SA

Elisabeth Krokeide

Elisabeth Krokeide

Styremedlem fra 2008
Prosjektdirektør i Eidsiva Vekst AS

Sverre Leiro

Sverre Leiro

Styreleder fra 2011
President i Hovedorganisasjonen Virke, ulike styreverv

Martin Fauchald

Martin Fauchald

Styremedlem fra 2007
Produksjonsmedarbeider

Iver Melby

Iver Melby

Fast møtende varamedlem fra 2011
Fyrbøter og reparatør

Gunde Haglund

Gunde Haglund

Styremedlem fra 2007
Produksjonsmedarbeider