Produkter og tjenester

Timber

Timber-divisjonen leverer industritre i form av tilpasset trelast og foredlede industrikomponenter, samt skurlast. Kundene til divisjon Timber er i hovedsak andre industribedrifter som bruker trelastproduktene som innsatsvarer i egen produksjon.

Det spenner fra innsatsvarer til bygg- og interiørformål som konstruksjonsvirke, gulv, lister, paneler, vinduer og møbler, til emballasjevirke og limtre. I tillegg produserer Timber store mengder celluloseflis, tørrflis, spon og bark til papir- og celluloseindustrien, samt til bioenergiformål.

Wood

Wood-divisjonen leverer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad for salg i byggvarehandelen. Divisjonen har et effektivt konsept for distribusjon som gir kundene riktig vare til rett tid fra samtlige produktgrupper: 

  • Byggtre til konstruksjoner, fasader, uteplasser mm.
  • Interiørprodukter som paneler, lister og gulv
  • Trebasert platemateriell til bygg og industri, samt spesialtre
  • I tillegg produseres en rekke biprodukter til papir- og celluloseindustrien, sponplateindustrien og til bioenergiformål.

Byggsystemer

Selskapene i divisjonen Byggsystemer leverer fleksible systemløsninger til interiørvegger, modulbygg, elektriske installasjoner og bærende konstruksjoner i limtre til prosjekt- og entreprenørkunder.

Divisjonen satser sterkt på å videreutvikle konsepter og systemer sammen med kunder og eksperter innen arkitektur, design og konstruksjon. Flere av divisjonens produkter og systemløsninger er miljøvennlige alternativer til tradisjonelle materialer og løsninger.

Bolig- og interiørtrendene er tydelige. Som forbrukere ønsker vi ha et større utvalg å velge i, og vi ønsker mer overflate-behandlede produkter, både utendørs og innendørs