Om Moelven – lokalisering og organisasjon

Moelven er en av Skandinavias fremste leverandører av produkter og tjenester til byggebransjen, og består av 52 produksjonsenheter og 33 kontorer for salg, service og montering. Moelven-konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge.

Tyngden av konsernets bedrifter ligger i de skogrike regionene i Sørøst-Norge og Midt-Sverige. Enkelte av produksjonsbedriftene ligger utenfor dette kjerneområdet i tillegg til at Moelven gjennom avdelings- og salgs- og kundekontor samt distribusjonssentre er representert i store deler av Skandinavia. Av den totale omsetningen på i overkant av 8 milliarder kommer 80 prosent fra det skandinaviske hjemmemarkedet.

Av konsernets produkter og tjenester brukes 85 prosent til nybygg og renovering av boliger og næringseiendommer. Våre produkter og tjenester selges til kunder innen tre hovedsegment: foredlingsindustri, byggvarehandel og byggevirksomhet. Moelven er organisert i tre divisjoner etter disse kundegruppene.

Timber, som produserer industritre i form av trelast og foredlede industrikomponenter, samt skurlast.

Wood, som utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad.

Byggsystemer, som består av virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler, Systeminnredning og Elektrotjenester.

Av konsernets produkter og tjenester brukes 85 prosent til nybygg og renovering av boliger og næringseiendommer.