Fellestjenester

«2011 ble et resultatmessig svakt år begrunnet i noe egenskyld samt komplekse rammebetingelser. Bakom tallene er det mye bra og Moelven fremviser en styrke ved å ha flere bein å stå på. » Morten Sveiverud, Direktør Økonomi og Finans
«Vi har kjøpt to virksomheter dette året, Vänerply AB i Sverige og H-Profil AS i Norge, med til sammen 200 ansatte. Vi ønsker dem alle varmt velkommen inn i Moelven-familien.» Kristin Vitsø Bjørnstad, Direktør Kommunikasjon og HR
«Siden Moelven baserer seg på det vakre og fornybare råstoffet tre, har bedriften alle muligheter for å lykkes.» Åge Holmestad, Direktør
«Moelven sin tremekaniske industri utvikles med basis i det lokale råstoffet. Dette vil være til fordel for våre ansatte og leverandører.» Morten Kristiansen, Direktør
«Fornyelse preget IT i 2011, nye system, ny organisasjon og starten for en ny IT-arkitektur for å møte framtidens krav til tilgjengelighet, både internt og eksternt.» Olof Sidèn, IT Direktør
Morten Sveiverud

Morten Sveiverud

Direktør Økonomi og Finans
Utdannelse: Distriktshøgskole økonomi-administrasjon
Ansatt i Moelven: 1988

Kristin Vitsø Bjørnstad

Kristin Vitsø Bjørnstad

Direktør Kommunikasjon/HR
Utdannelse: Landskapsarkitekt
Ansatt i Moelven: 2006

Åge  Holmestad

Åge Holmestad

Direktør i Moelven Limtre AS
Konsernansvar for innovasjon
Utdannelse: Sivilingeniør NTH
Ansatt i Moelven: 1979

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Direktør Råvareforsyning/Fiber/Bioenergi
Utdannelse: Gjøvik Ingeniørhøgskole Bygg/anlegg, Bed.økonom BI
Ansatt i Moelven: 2000

Olof Sidèn

Olof Sidèn

Direktør IKT
Utdannelse: M.Sc Informatics
Jönköping International Business School, University of Houston
Ansatt i Moelven: 2011