Videorom

Utfordrende markedsforhold
– tar grep for å bli bedre

Solid og langsiktig finansiering
– investerer i økt produktivitet


Timber

Investerer i økt produksjon av industrikomponenter

Høvles spesielt for krevende kunder i Europa

Wood

Nærmere forbruker med
ferdige produkter

Økt overflatebehandling på kledning og panel

Byggsystemer

Utvikler løsninger tilpasset kundens hverdag og behov

Miljøvennlige boliger skreddersys for nye målgrupper


Prosjekter

Bakkenteigen Campus

Tårnlegepladsen

Landsarkivet i Göteborg


Fröåkra gård

Trefasader i Ängsnäs Glänta

Hagaporten III


Flisa-brua


Folk og kultur

Folk og kultur