Resultat


Resultatregnskap

Moelven Industrier ASA
Beløp i NOK mill.Note20122011
Annen driftsinntekt69,765,9
Driftsinntekter269,765,9
Lønnskostnad1237,234,6
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler10,1111,29,5
Annen driftskostnad1662,463,6
Driftskostnader110,8107,7
Driftsresultat-41,1-41,8
Inntekt på investering i datterselskap 1)127,348,8
Inntekt på investering i tilknyttet selskap-1,6
Verdiøkning av finansielle instrumenter90,00,0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern78,573,5
Annen renteinntekt0,30,9
Annen finansinntekt14,112,4
Verdireduksjon av finansielle instrumenter9-4,9-47,3
Rentekostnad til foretak i samme konsern-9,4-11,8
Annen rentekostnad-60,0-57,3
Annen finanskostnad-23,4-17,5
Netto finansposter120,91,7
Resultat før skattekostnad79,8-40,1
Skattekostnad på ordinært resultat3,4-1,8-11,0
Årsresultat81,6-29,1
Avsatt til utbytte, NOK 0,00 per aksje (0,65 i 2010)0,00,0
Til/fra annen egenkapital16-81,629,1
Sum-81,629,1

 

1) Inkludert konsernbidrag