Trefasader i Ängsnäs Glänta

Treverk får en stadig viktigere rolle i utformingen av nybygg – også i flerbolighus i storbymiljøer, der andre materialer lenge har vært et selvsagt valg.

Se film Se bilder Andre prosjekter

Åke Sundvall Byggnads AB valgte fasader av brannimpregnert gran til de nye flerbolighusene i Ängsnas Glänta sør i Stor-Stockholm. De modulbygde boligene er levert av Moelven ByggModul. Fasadene er også behandlet med jernsulfat – et materiale som gir treverket en vakker, grå patina når det eldes.

Hvem: Moelven ByggModul AB
Hva: Modulbygde flerbolighus
Hvor: Stockholm/Solna, Sverige


Andre prosjekter