Behandlet ytterpanel lønner seg

Det er både bedre og billigere å kjøpe ferdigbehandlet panel enn å kjøpe ubehandlet panel og male selv, viser en undersøkelse i regi av Moelven Wood AB.

Sommeren 2012 gjennomførte Moelven Wood AB en skikkelig malingstest: Vi målte kostnader og tidsforbruk for å få et monteringsklart ytterpanel, det vil si at det minst skulle være grunnet. Vi sammenlignet Moelven Bas (ubehandlet ytterpanel) og Moelven Bekväm (grunnet ytterpanel). Moelven Bas måtte grunnes for å kunne sammenlignes med Moelven Bekväm. Til dette trengte vi maling, som vi kjøpte hos fargehandelen. Resultatet viser at du betaler for å gjøre arbeidet selv. Det ble billigere å kjøpe behandlet ytterpanel (Moelven Bekväm) enn ubehandlet (Moelven Bas) og male selv. For et normalstort hus gir det en besparelse på om lag SEK 1500 å kjøpe ferdigbehandlet ytterpanel. I tillegg sparer du rundt 31 arbeidstimer. Mikroskopisk granskning viste dessuten at industrimalt ytterpanel ga et bedre sluttresultat enn ytterpanel som testpersonene malte selv. Vi målte både tykkelsen på malingen og hvor godt den dekket.