Moelven fornyer helseforsikringen

I april besluttet Moelven å fornye helseforsikringen for de ansatte med ytterligere et år. Nærmere 1500 har benyttet ordningen siden den ble etablert i 2007, og det ser ut til å lønne seg.

Det ser ut til at forsikringsordningen har gitt gunstige resultater i form av friskere Moelven-ansatte.

- Det synes som om vi i Moelven har kvittet oss med mange fysiske plager ved hjelp av ordningen. Vi har kort og godt blitt friskere, sier forsikringsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA.

Ikke bare har Moelvens ansatte blitt friskere. De står også vesentlig kortere tid i helsekø. Weisser Svendsen påstår nemlig at Moelven gjennom sitt tilbud om helseforsikring har spart de ansatte som har benyttet seg av ordningen for til sammen over 600 år i offentlig helsekø siden ordningen ble innført. – Vi mener vi også har dekning for å kunne si at vi i løpet av disse årene har spart det offentlige for rundt 20 millioner kroner i sykepenger, sier Weisser-Svendsen.