Moelven Lovene AB

I 2012 satte Moelven i drift en ny fabrikk for produksjon av vegg- og takpanel av MDF. Fabrikken ligger i Lovene og produserer produktene i Regina-sortimentet.

Etter opplæring av ansatte og finjustering av maskiner gikk produksjonen for fullt i januar. I februar stod et 800 m2 stort lager klart, og i mars vil overgangen til to skift gi økt produksjon. Moelven Lovene AB, som det nye selskapet heter, har da elleve ansatte. Fabrikken er spesialtilpasset Moelvens behov og bygget opp under ledelse av Janne Nilsson, som er direktør i både det nye selskapet og i Moelven List AB.

– Noen ganger har vi brukt produksjonsteknikk som ikke finnes noe annet sted i trevarebransjen. Den har vi hentet fra møbelindustrien, sier han. Regina-sortimentet ble tidligere produsert av underleverandører. Når vi tar hånd om produksjonen selv, har vi større mulighet til å kvalitetssikre produktene, og produktutviklingen kan skje raskere.

Regina-sortimentet består i dag av et titalls produkter med ulike profiler, og i 2012 vil vi lansere minst tre nye produkter.