Varsom felling reddet ørner

Noe arbeid krever mer omsorg enn annet. Når en grunneier forteller at det er et ørnereir i en skog som skal felles, er det viktig å gå varsomt frem. Nettopp denne beskjeden fikk innkjøper Jan Klinteskog hos Moelven.

– Da vi avtalte fellingen, fortalte grunneieren at det var et ørnereir i skogen. Jeg tok kontakt med fylkesmannen, og vi inspiserte området sammen for å se om vi kunne felle skogen uten å forstyrre fuglene, forteller han. I samråd med Johan Bohlin i fylkesmannens miljøvernavdeling ble det besluttet å la et område på 100 meter i diameter stå igjen.

Da dette var vår første felling ved et ørnereir, var det vanskelig å vite hvor mange trær ørnene trengte rundt seg for å føle seg trygge. Et område på 100 meter ser ut til å være tilstrekkelig. Ørneparet har klart seg gjennom hekkeperioden, og det virker som de trives, sier Johan Bohlin. Det var han som for noen år siden oppdaget ørnene i skogen ved Kil i Värmland. Han fortalte grunneieren om dem, og det gjorde at reiret kunne reddes da skogen skulle felles. Hvis ikke grunneieren hadde visst om reiret, ville alt, også trærne med reiret, blitt felt.