Investerte SEK 70 millioner i Otterbäcken

Dette er den største investeringen siden selskapet ble etablert på 1970-tallet. Når hele investeringen er gjennomført i begynnelsen av 2014, vil selskapets tømmer- og limforbruk gå ned, og økt automatisering vil gi et bedre arbeidsmiljø.

Moelven kjøpte opp Vänerply AB i juni 2011. Selskapet er Skandinavias eneste produsent av kryssfinér. Økende internasjonal konkurranse krever imidlertid mer effektiv produksjon og økt produktutvikling. Det er derfor planer om ytterligere investeringer for at Moelven Vänerply AB skal kunne produsere nye, innovative tekniske produkter. Ved å satse på produktutvikling ivaretar vi kryssfinérens plass i byggebransjen samtidig som vi skaper nye bruksområder.

Investeringen sikrer fremtiden for kryssfinérproduksjonen i Otterbäcken, men medfører dessverre også en gradvis reduksjon i antall årsverk. Antallet er ennå ikke fastsatt, og ledelsen og fagforeningsrepresentanter vil i fellesskap utarbeide en plan for hvordan endringen skal gjennomføres.