Et løft for Moelven Tom Heurlin AB

Det var et stort løft for både Moelven Tom Heurlin AB og Ånimskog som samfunn da den 23 tonn tunge høvelen ble satt på plass i september. Høvelen har like stor symbolverdi som økonomisk verdi for selskapet.

Det var en fornøyd direktør Jonny Andersson som rett etter klokken åtte denne septembermorgenen så den store maskinen løftes av lastebilen og over det nybygde produksjonslokalet for å senkes ned gjennom et hull i taket.

– Dette er en investering som betyr enormt mye for Moelven Tom Heurlin AB. Vi vil disponere et av Europas mest moderne høvlerier, sier han.

Høvelen er produsert av det slovenske selskapet Ledinek, som stilte med et halvt dusin menn for å montere maskinen og sette den i gang. Nå kan de ansatte i selskapet jobbe med en CNC-styrt høvel som har langt høyere presisjon enn den gamle høvelen. Så vel produksjonen som innstillingen av ulike dimensjoner blir mer effektiv. Den nye maskinen har større kutter, noe som også gir bedre høvelflater.