Hendelser i 2012

Endringer i styret og ledelse

Grete Sønsteby ble i april valgt inn som nytt styremedlem etter Elisabeth Bjøre.

I tredje kvartal tiltrådte Ole Helge Aalstad (42) fra Hamar stillingen som divisjonssjef i Moelven Timber. Aalstad er utdannet agronom og maskiningeniør med spesialisering innen treteknikk. Han kom fra stillingen som direktør ved Moelven Våler AS. Han har også vært direktør ved Moelven Løten AS, Moelven Eidsvold Værk AS og Moelven Mjøsbruket AS, og har arbeidet i Moelven-konsernet siden år 2000.

Endringer i eierskap og datterselskaper

I januar ble produksjonen ved den nye MDF-fabrikken Moelven Lovene AB startet opp for fullt. Fabrikken produserer MDF tak- og veggplater i Reginasortimentet, som tidligere har blitt produsert av underleverandører. Fabrikken har 9 ansatte.

I løpet av 2012 har flere aksjonærer i Moelven Granvin Bruk AS akseptert tilbudet fra Moelven Industrier ASA om kjøp av aksjer. Som en følge av dette har konsernets eierandel i Moelven Granvin Bruk AS økt fra 87,95 til 99,23 prosent.

Den 31.7.2012 kjøpte Moelven Industrier ASA 100 prosent av aksjene i Mjøscon AS, som var eier av 15,5 prosent av aksjene i Moelven Iso3 AS. Etter kjøpet eier Moelven 100 prosent av aksjene i Moelven Iso3 AS.

Moelven Utvikling AS, hvor Moelven hadde en eierandel på 70 prosent, fusjonerte med Tretorget AS. Moelvens eierandel i det fusjonerte selskapet er 26,5 prosent.

I Sverige har konsernet gjennom Moelven Industrier AB økt sine eierandel i Vänerbränsle AB fra 77,8 til 82,32 prosent.

Spennende leveranser til samfunn, bolig og omsorg

Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjonene til Vennesla bibliotek og kulturhus, som i begynnelsen av juni ble tildelt Statens Byggeskikkpris for 2012. Bygget representerer etter juryens syn et møte mellom teknologisk og arkitektonisk innovasjon, og bidrar til stedsutvikling og gode offentlige rom.

Moelven Limtre AS leverte også limtre til Nye Tretten bru, som ble åpnet for trafikk den 15. juni. På grunn av måten stål har vært brukt i kombinasjon med limtre, er brua den mest kompliserte som noen gang er levert av selskapet.

Moelven ByggModul AB leverte sitt første prosjekt på Åland. En barnehage bestående av 18 moduler på til sammen 800 m² ble montert i Mariehamn i juni. Barnehagen har plass til 100 barn, og består av fire avdelinger og et storkjøkken. Produksjonen av modulene i fabrikk tok fire uker, mens monteringen på byggeplass tok til sammen seks uker.

Ved utgangen av august ble studentboligene i Bakkenteigen i Høgskolen i Vestfold åpnet for innflytting. Prosjektet er levert av Moelven ByggModul AS og består av 100  studenboliger. Den kostnadseffektive byggemetoden åpner for gode og økonomisk gunstige løsninger for både studenter og studentskipnader.