Vi bruker en krevende situasjon til å bli bedre

Hovedtall

Resultat

HMS

Legg til i min rapport

Historien bak tallene: Se videoreportasjer om resultatene og utsiktene

Konsernet

Konsernsjef Hans Rindal:
Tar grep for å bli bedre

Timber

Divisjonssjef Ole Helge Aalstad:
Investerer strategisk

Wood

Divisjonssjef Bjarne Hønningstad:
Nærmere forbruker

Byggsystemer

Divisjonssjef Lars Atterfors:
Utvikler nye løsninger